5 Ocak 2020 Pazar

Java Örnek İle Öğrenme Do -While

while deyiminin önemli bir özelliği, test koşulunun döngünün başlangıcında olmasıdır. Bunun anlamı, ilk anda koşulun yanlış olması halinde, while gövdesinin hiçbir zaman çalıştırılmayacağıdır. Ancak gövdeyi hiç olmazsa bir kere çalıştırmamız gereken durumlar vardır.
Bu durumlar çok yaygın olmasa da gerektiği zaman do...while deyimini kullanmalıyız.
do..while döngü yapısının yazılışı şu şekildedir:

do {
    Deyim1;
    Deyim2;
    ...
    Deyim_n;
} while(İfade) ;

do...while ve while döngüleri arasındaki tek fark, test koşulunun (ifadenin) do while döngüsünde, döngünün sonunda yer almasıdır. Bunun anlamı, programın döngüyü hiç olmazsa bir kez çalıştırmasıdır (ilk kez). Sonra, ifadenin değerine bağlı olarak, ifade doğru ise tekrar do'ya dönülerek döngü sürebilir veya ifade yanlış ise bir sonraki deyimle devam edilebilir.


1
2
3
4
5
import java.util.*; public class DoWhile { public static void main(String[] args) { /* * Do-while konusunu anlatmak gerekirse while gibi degildir.Do ya her halukarda girmektedir.Do * ya girip sonra while durumuna bakmaktadýr.Eger while durumu saglýyorsa donguye devam etmektedir. */ Scanner input=new Scanner(System.in); System.out.println("KAca kadar yazdýrmak istiyorsunuz..."); int say=input.nextInt(); int i=1; do{ System.out.print(i +"\t"); ++i; }while(i!=say); } }


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder