Kotlin Dersleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kotlin Dersleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kotlin Dersleri - 2

Bu derste ilk Kotlin programımızı yazmaya başlayacağız. Kotlin programında program başlangıç noktası main fonksiyonudur. Fonksiyon dışında kalan alanlar ise Root olarak adlandırılır. Bu alanda tanımlanan değişkenler global olarak davranırlar.

fun main(args: Array<String>) {       println("Merhaba Yazilim Tüneli")}

Tüm fonksiyonlar "fun" ön eki ile başlarlar, yukarıdaki kod ile main fonksiyonu tanımlandı ve println() komutu ile string konsola basılmış oldu. Kotlin dilinde satır sonlarına ";" noktalı virgül koymaya gerek yoktur. Bu alışkanlık java dilinden sonra son bulmaktadır.

Değişken tanımlama da ise iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan biri sabit değerli değişkenler için "val" ve değişen değerler için "var" ön eki kullanılmaktadır. Val değeri javadaki final değeriyle aynı yapıdadır.Main fonksiyonu öncesinde tanımlanmış ve değer atanmış ise bu değişkenler global değişkenler  olarak isimlendirilmektedir. Kotlin de  değişken türünü belirtmenize gerek yoktur. Değerini yazdığınız da  karşısına değeri atanmaktadır.

Global değişkenler tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.  Yukardaki örnekte görüldüğü üzere val ile tanımlanan değişkenlere sonradan değer atanamaz. var ön ekinde ise atanabilir. Değişkenlere tür tanımaması ":Int" şeklinde yapılabileceği gibi atanan değerin türüne göre kotlin derleyicisi bir tür tanımlaması da yapabilmektedir.Burada bazı kafa karıştırıcı kelimeler kullanılmış olabilir. Bunları zamanla anlayacak ve kavrayacaksınız. Fun , Array vb. gibi...

Java JDK Nedir ve Kurulumu

JVM (Java Virtiual Machine) : Bildiğimiz üzere Java’nın en temel ve en cazip özelliği her işletim sisteminde çalışabilmesidir ( Bir kere yaz her yerde çalıştır). Her işletim sisteminde çalışmasını sağlayan yapı ise JVM‘dir. Bizim yazdığımız “.java” uzantılı java kodlarımız derlendiği zaman “.class” uzantılı byte code‘lu dosyalar üretilir.(Bir dahaki dersimizde “.java” uzantılı class’ımızı derleyip “.class “uzantılı dosyalar elde edeceğiz).Tüm işletim sistemlerinde aynı byte code’lu “.class” dosyaları üretilir. Ancak bu oluşan byte code’lar derlediğimiz makinanın okuyup yorumlayacağı makina dilinde değildir. İşte burada JVM devreye girer ve oluşturulan byte code’lu “.class” dosyalarını okuyup ,o makinanın anlayabileceği makina diline çevirir ve programımız çalışır.

Kotlin Nedir ?Kotlin JVM (Java Virtual Machine) üzerinde çalışan bir programlama dilidir. Ayrıca Javascript koduna da derlenebilir. Kotlin yazılım dili 2011 yılında JetBrains firması tarafından geliştirilmeye başlandığı duyuruldu ve ilk stabil sürümünü (v1.0) 2016 yılında yayınladı. (JetBrain firması Intellij IDEA IDE’nin geliştiricisidir. Daha sonra Google ile birlikte Intellij IDEA tabanlı Android Studio‘yu geliştirdiler ve Android’in resmi geliştirici ide’si oldu. Hem android hemde java geliştiricileri için Eclipse ide’nin yerini Intellj IDEA ve Android Studio almaktadır.)