Yazılım Dersleri Visual Studio C# -2

VS Express programı çalıştırıldığında ilk olarak “Start Page” karşımıza gelir. Buradan yeni bir proje oluşturabilir veya var olan bir projeyi tekrar açabiliriz.
VS Express Programı Arayüzü
  1. Toolbox: Form üzerine yerleştirmek amacıyla kullanabileceğimiz nesneler burada yer alır. İstediğimiz nesneyi tutup sürükleyerek form üzerine yerleştirebiliriz.
  2. Solution Explorer: Projemiz içerisinde yer alan tüm dosyalar burada listelenir. Örneğin projemizin form kısmına ya da kod kısmına buradan ulaşabiliriz.
  3. Properties Paneli: Form üzerinde yer alan nesnelerden hangisi seçili ise, o nesneye ait özellikler burada listelenir. Örneğin bir metin kutusunun adı, genişliği, rengi gibi birçok özellik buradan ayarlanabilir.

2015 versiyonu ile birlikte Visual Basic, C# ve C++ dillerinden dilediğimizi seçerek proje oluşturabiliriz.
Visual Studio programında masaüstü uygulaması geliştirmek için yeni bir proje açma işlemi şu şekilde yapılır:
Yeni Proje Oluşturma
  • Start Page'de ya da File menüsündeki New Project komutuna tıklanır.
  • Gelen pencerenin sol kısmından kullanacağımız dil seçilir. (Biz Visual C# dilini kullanacağız)
  • Sağ kısımdan ise oluşturacağımız projenin türü seçilir. Windows masaüstü uygulaması geliştireceğimize göre bizim seçimimiz Windows Forms Application olacaktır.
  • Pencerenin altındaki bölüm ise projemizin isminin ve nereye kaydedileceğinin belirlendiği bölümdür.
  • Buradaki Name kısmında projemizin (Solution da deniyor) ismi belirlenir.
  • Location kısmında ise projemizin hangi klasöre kaydedileceği belirlenir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar