C Programlama Çift mi ? Tek mi ? Büyük mü ? Küçük mü?

Çünkü doğal sayılar 0’dan başlayarak sonsuza kadar devam eder. Matematik dersinde veya sorularında genellikle doğal sayılar sorulurken iki basamaklı en büyük doğal sayı, üç basamaklı en büyük doğal sayı gibi ifadeler kullanılır. Çünkü en büyük doğal sayı ifadesi tek başına sonsuzluğu ifade eder. Bu da çözülemeyecek bir işlem demektir. Yani en büyük doğal sayı hangisidir sorusuna verilecek en doğru cevap sonsuzluktur.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 int kac,i,index=0,index1=0,deger,j;
 printf("Kac eleman gireceksiniz...\n");
 scanf("%d",&kac);
 int sayi[kac],tek[kac], cift[kac];
 for(i=0;i<kac;i++)
 {
 printf("%d. sayiyi giriniz...\n",i+1);
 scanf("%d",&sayi[i]);
 }
 for(i=0;i<kac;i++)
 {
 if(sayi[i]%2==0)
 {
 cift[index]=sayi[i];
 index++;
 }
 else
 {
  tek[index1]=sayi[i];
  index1++;
 }
 }
 for(i=0;i<kac;i++)
 {
 for(j=i+1;j<kac;j++)
 {
  if(sayi[i]>sayi[j])
  {
  deger=sayi[i];
  sayi[i]=sayi[j];
  sayi[j]=deger;
  }
 }
 }
 for(i=0;i<index;i++)
 {
 printf("Cift sayi:%d\n",cift[i]);
 }
 for(i=0;i<index1;i++)
 {
 printf("Tek sayi:%d\n",tek[i]);
 }
 printf("En kucuk sayi:%d\nEn buyuk sayi:%d\n",sayi[0],sayi[kac-1]);
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar