C Programlama Bir Dizideki En Küçük En Büyük Sayıyı Bulma


C programlama dilinde diziler, aynı türden birden fazla değişkeni saklamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, aynı isim altında saklanan bir dizi elemandan oluşur ve her bir eleman, bir indeks numarasıyla erişilebilir. İndeks numaraları, sıfırdan başlayarak numaralandırılır.
Dizi tanımlanırken, öncelikle dizi adı verilir ve ardından elemanların türü ve dizi boyutu belirtilir. Örneğin, aşağıdaki kod, 10 elemanlı bir tamsayı dizisi tanımlar:



int sayilar[11];

Dizi elemanlarına erişmek için, elemanın indeks numarası kullanılır. Örneğin, dizinin ilk elemanına erişmek için aşağıdaki kod kullanılabilir:

sayilar[0] = 12;

Dizilerde, eleman sayısı belirtilirken sabit bir değer kullanılmalıdır. Ancak, kullanıcı girişlerine göre boyutu değişebilen diziler için dinamik bellek yönetimi teknikleri kullanılabilir. Dizilerin kullanım alanları oldukça geniştir. Örneğin, veri toplama, sıralama ve filtreleme işlemlerinde diziler sıklıkla kullanılır. Ayrıca, resim ve ses işleme gibi uygulamalarda da dizilerin kullanımı yaygındır.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
{
 system("COLOR 4D");
 int index,i,deger,j=0,gecici;
 printf("Diziye kac eleman girmek istiyorsunuz-->");
 scanf("%d",&index);
 int dizi[index];
 for(i=0;i<index;i++)
 {
 printf("%d. elemani giriniz.",i+1);
 scanf("%d",&dizi[i]);
 }
 for(i=0;i<index-1;i++)
 {
 gecici=i;
 for(j=i+1;j<index;j++)
 {
  if(dizi[gecici]>dizi[j])
  {
  gecici=j; 
  }
 }
  deger=dizi[gecici];
  dizi[gecici]=dizi[i];
  dizi[i]=deger;
 }

 printf("Dizinin en kucuk elemani-->%d\nDizinin en buyuk elemani--> %d\n",dizi[0],dizi[index-1]);
 
 
 system("pause");
 return 0;
}

C Programlama Bir Dizideki En Küçük En Büyük Sayıyı Bulma

Yorum Gönder

0 Yorumlar