Algoritma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Algoritma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Algoritma Analizi Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Algoritma Örnekleri ve Sorular - 4


16. Soru
Klavyeden girilen bir n değerini ikilik sayı sistemine çevirip ekrana yazacak algoritmayı geliştiriniz.
Çözüm: Bu algoritma bir takım özel değişkenler ve yöntemler kullanmadan tam olarak doğru bir şekilde istenilen görevi yerine getiremeyecektir. Bu amaçla biz dizi değişkenleri kullanabileceğimizi düşünerek bu algoritmayı oluşturmaya çalışacağız.

Algoritma Örnekleri ve Sorular - 3


9. Soru
Bir n değeri için f(x)=x2 şeklindeki fonksiyonun değerini hesaplayıp
ekrana yazan algoritmayı geliştiriniz.
Çözüm: Bu algoritma oldukça basit bir şekle sahip olup benzer şekildeki tüm fonksiyonları küçük değişikliklerle rahatça hesaplayabilecek bir algoritmadır. Sadece 4. adımı değiştirerek oldukça fazla sayıda algoritma veya sorun türetilebilir.

Algoritma Örnekleri ve Sorular - 2


5. Soru
Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayının bölme işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak kalanlı bölme yapan algoritmayı yazınız.
Çözüm: Bu örnek çok eski işlemcilerde çarpma işleminin tanımlı olmadığı durumlar için çarpma ya da bölme yapmak amacıyla kullanılan algoritma olarak karşımıza çıkmıştır. İlk okulda da fasulye hesabına dayanarak çarpmayı öğrendiğimiz yılları hatırlamamızı sağlayabilir.

Algoritma Örnekleri ve Açıklamaları - 1


1. Soru
Klavyeden girilecek X değerinden N değerine kadar tüm doğal sayıları listeleyen algoritmayı geliştiriniz.
Çözüm: X değişkeni ve N değişkeni klavyeden girilecek olup X’den N’e kadar elde edilecek her bir değer ekrana yazılacaktır.